Informacje ws RODO

Informacja ws. przetwarzania danych osobowych (RODO) od dnia 24.05.2018r. pomiędzy:

 

Klientami sklepu internetowego https://superbidet.pl zwanymi w dalszej części umowy Zleceniodawcą

oraz

AQUASOL Janusz Adamski ul Kolejowa 23 05-816 Michałowice NIP 526145611, zwanej w dalszej części umowy Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: Janusza Adamskiego

 

  • 1. Powierzenie danych

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych. Celem powierzenia danych osobowych jest wyłącznie realizacja zamówienia składanego w sklepie internetowym https://superbidet.pl.  

 

  • 2. Zakres i cel przetwarzania danych

Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w zakresie i w celu realizacji zamówienia a w szczególności do wystawienia fiskalnego dowodu zakupu, karty gwarancyjnej oraz zleceniu wysyłki na wskazany przez Zleceniodawcę adres. Zleceniodawca nie jest obowiązany dokonać rejestracji w systemie sprzedaży.

Zleceniobiorca korzysta wyłącznie z narzędzi informatycznych dostarczonych przez platformę SHOPER oraz FAVATO deklarujące pełną zgodność z obowiązkami wynikającymi z treści Ustawy. Zleceniobiorca posiada ważną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w myśl ustawy RODO z biurem rachunkowym świadczącym usługi księgowe oraz kadrowo płacowe.

Zleceniobiorca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia okresu gwarancji (2 lata od daty zakupu) lub rozwiązania transakcji zakupu. Po ustaniu okresu gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, W terminie 14 dni ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

 

  • 3. Sposób wykonania umowy

Zleceniobiorca deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy pomocy w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

Zleceniobiorca deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

 

  • 4. Odpowiedzialność Wykonawcy

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym

 

Zleceniobiorca:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl